ĐẠT ĐƯỢC SỰ ĐỘC LẬP VỀ TÀI CHÍNH VỚI CÁC TÊN MIỀN

Nội dung

By Tháng Mười 24, 2019 #!31T2, 20 Th1 2020 20:53:38 +0000p3831#31T2, 20 Th1 2020 20:53:38 +0000p-8+00:003131+00:00x31 20chiều31chiều-31T2, 20 Th1 2020 20:53:38 +0000p8+00:003131+00:00x312020T2, 20 Th1 2020 20:53:38 +0000538531chiềuThứ Hai=491#!31T2, 20 Th1 2020 20:53:38 +0000p+00:001#Tháng Một 20th, 2020#!31T2, 20 Th1 2020 20:53:38 +0000p3831#/31T2, 20 Th1 2020 20:53:38 +0000p-8+00:003131+00:00x31#!31T2, 20 Th1 2020 20:53:38 +0000p+00:001# No Comments

Bản quyền 2019 bởi Giáo dục tên miền. Đã đăng ký Bản quyền. Được xuất bản bởi Domain Grad, một dịch vụ của Epik Holdings, Inc.

Tài liệu này hoàn toàn miễn phí được chia sẻ và truyền tải dưới dạng in và kỹ thuật số như là một nguồn tài nguyên giáo dục miễn phí cho các nhà đầu tư tên miền mới và hiện có. Nó có thể được chia sẻ toàn bộ. Tuy nhiên nội dung có bản quyền và không được sao chép hoặc trích dẫn mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ nhà xuất bản. Yêu cầu đến nhà xuất bản nên được gửi qua email tới:

sean@domaingraduate.com

 

Giới hạn trách nhiệm / từ chối bảo hành:

Trong khi nhà xuất bản, tác giả và biên tập viên đã tỉ mỉ trong việc chuẩn bị cho quyển sách hướng dẫn này, họ không tuyên bố hay bảo đảm chắc chắn về tính chính xác hay tính đầy đủ của nội dung, và đặc biệt từ chối mọi ngụ ý có tính thương mại hoặc phù hợp cho một mục đích cụ thể. Cuốn sách này là một trong những ý kiến duy nhất được viết để hướng dẫn độc giả về quan điểm nó. Không được sự cho phép để có thể được tạo ra hoặc mở rộng vì mục đích kinh doanh hoặc tài liệu bán hàng bằng văn bản. Lời khuyên và chiến lược trong tài liệu này có thể không phù hợp với hoàn cảnh của bạn. Nhà xuất bản không tham gia vào việc kết xuất các dịch vụ chuyên nghiệp bao gồm đầu tư và tư vấn pháp lý, vì vậy bạn nên tham khảo ý kiến một chuyên gia đầu tư hoặc lựa chọn một dịch pháp lý thích hợp. Nhà xuất bản, tác giả hoặc biên tập viên không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất lợi nhuận hoặc bất kỳ các thiệt hại khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc các thiệt hại khác. Tên thương mại được sử dụng trong cuốn sách này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

viTiếng Việt
Share This

Share This

Share this post with your friends!