ĐẠT ĐƯỢC SỰ ĐỘC LẬP VỀ TÀI CHÍNH VỚI CÁC TÊN MIỀN

Chương 5: Kiếm tiền từ lưu lượng truy cập và trải nghiệm tên miền

By Tháng Mười 17, 2019 #!31T5, 02 Th1 2020 20:23:46 +0000p4631#31T5, 02 Th1 2020 20:23:46 +0000p-8+00:003131+00:00x31 02chiều31chiều-31T5, 02 Th1 2020 20:23:46 +0000p8+00:003131+00:00x312020T5, 02 Th1 2020 20:23:46 +0000238231chiềuThứ Năm=491#!31T5, 02 Th1 2020 20:23:46 +0000p+00:001#Tháng Một 2nd, 2020#!31T5, 02 Th1 2020 20:23:46 +0000p4631#/31T5, 02 Th1 2020 20:23:46 +0000p-8+00:003131+00:00x31#!31T5, 02 Th1 2020 20:23:46 +0000p+00:001# No Comments

Traffic Monetization

Bây giờ bạn đã hiểu cách tạo ra traffic truy cập, hãy xem cách bạn kiếm tiền từ traffic truy cập đó. Epik.com, Sedo.com, ParkingCrew.com và các công ty cung cấp dịch vụ park tên miền khác có các nhà cung cấp đầu nguồn thường là Google.com hoặc Yahoo.com. Một nhà cung cấp đầu nguồn chỉ là một công ty cung cấp quảng cáo và thanh toán cho các công ty có cung cấp dịch vụ park tên miền.

Khi bạn park tên miền của mình với một công ty, trên thực tế, tên miền cho thuê sẽ được gắn vào website của công ty cung cấp dịch vụ Domain parking. Nội dung website tự động được gắn vào, tùy theo chủ đề của tên miền và những quảng cáo mà công ty Park tên miền đó đang có. Về bản chất, tên miền của bạn trở thành đường dẫn đến parking công ty đã chọn và theo proxy, Google hoặc Yahoo.

Parking một tên miền thường có nghĩa là bạn sử dụng một nền tảng như Epik.com hoặc ParkingCrew.com để liên kết tên miền của bạn với dịch vụ của họ. Hệ thống của họ sẽ cho phép bạn chọn một trong các miền của mình, giả sử SelfDirectedFuture.com nhập từ khóa thông qua giao diện trực tuyến của họ để làm cho các liên kết có liên quan xuất hiện trên trang. Một ví dụ về các từ khóa cho tên miền này có thể là: “SELF DIRECTED RETIREMENT” hoặc IRA., Công ty park tên miền thường sẽ trình bày các liên kết tương tự. Bạn sẽ thấy như thể bạn đã nhập những từ khóa chính xác tương tự vào Google.com, Yahoo.com hoặc tìm kiếm khác, công cụ khi hiển thị kết quả tìm kiếm được tài trợ của họ sẽ tự động gán từ khóa để hệ thống của họ được thực hiện tối ưu hóa.

Bây giờ bạn đã chọn các từ khóa có liên quan hoặc hệ thống parking tự động gán một từ khóa nào đó. Bất cứ ai đã duyệt trang của bạn bằng cách nhập tên miền của bạn có thể nhấp vào liên kết để có liên quan đến nội dung. Mỗi khi ai đó nhấp vào một trong những quảng cáo hoặc liên kết hiển thị trên một trong những tên miền đó, bạn sẽ kiếm được tiền!

Vào cuối tháng, bạn sẽ được trả tổng số tiền bạn kiếm được trong tháng trước.

Mỗi công ty park tên miền sẽ kiếm tiền của họ từ tiền mà bạn tạo ra cho họ. Khi một người nhấp vào một trong các tên miền của bạn, bạn vừa tạo cho công ty đó một số doanh thu. Nhà cung cấp các quảng cáo có liên quan mà nó nhận được từ nhà cung cấp ngược dòng đến miền của bạn, nó cũng cung cấp các trang đích, hệ thống quản lý và báo cáo, cũng như nhân viên để làm cho tất cả công việc. Bạn cung cấp các tên miền và lưu lượng truy cập. Bạn cần họ, họ cần bạn.

Bạn cũng cần lưu ý rằng nếu một số tên của bạn có thể được xây dựng thành một nội dung vững chắc và trang web tạo doanh thu, nó có thể sẽ tốt hơn và tiềm năng hơn khi liên kết với công ty park tên miền.

Xin lưu ý, bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ việc phát triển tên miền thành một trang web đầy đủ.

viTiếng Việt
Share This

Share This

Share this post with your friends!