ĐẠT ĐƯỢC SỰ ĐỘC LẬP VỀ TÀI CHÍNH VỚI CÁC TÊN MIỀN

Chương 18: Công cụ miền

By Tháng Mười 4, 2019 #!31T3, 23 Th3 2021 18:15:07 +0000p0731#31T3, 23 Th3 2021 18:15:07 +0000p-6+00:003131+00:00x31 23chiều31chiều-31T3, 23 Th3 2021 18:15:07 +0000p6+00:003131+00:00x312021T3, 23 Th3 2021 18:15:07 +0000156153chiềuThứ Ba=491#!31T3, 23 Th3 2021 18:15:07 +0000p+00:003#Tháng Ba 23rd, 2021#!31T3, 23 Th3 2021 18:15:07 +0000p0731#/31T3, 23 Th3 2021 18:15:07 +0000p-6+00:003131+00:00x31#!31T3, 23 Th3 2021 18:15:07 +0000p+00:003# No Comments

DomainResearchTool.com

Vì không có nhiều công cụ trong ngành công nghiệp tên miền, khi một công cụ hoạt động tốt xuất hiện thì điều này giúp ích rất nhiều. DomainResearchTool.com (viết tắt là DRT) là một trong những công cụ toàn diện nhất, ứng dụng phần mềm cho tên miền tồn tại trên thế giới ngày nay. Công cụ này được sử dụng bởi nhiều tên miền để tìm nhiều loại tên miền khác nhau với nhiều loại tiện ích mở rộng khác nhau. Chẳng hạn, bạn có thể quét Alexa, Xếp hạng trang Google.com, Yahoo.com Link Pop, v.v.

Trong khi DomainResearchTool.com có thể quét Yahoo.com, Google.com, Alexa.com và một số khác các loại thuộc tính miền khác nhau, bạn phải cẩn thận vì bạn có thể dễ dàng tự cấm mình vào bất kỳ một trong những nhà cung cấp với công cụ này. Nếu bạn không sử dụng proxy thì bạn sẽ bị cấm từ Google.com, Yahoo.com và các trang web khác. Bản thân bạn sẽ không thể tìm kiếm trong Yahoo.com hoặc Google.com cho đến khi họ miễn cấm bạn. Các công cụ tìm kiếm cấm bạn bằng cách chặn các tìm kiếm đến từ địa chỉ IP liên kết với bộ định tuyến nhà của bạn.

Để tránh bị cấm, bạn sẽ phải tải rất nhiều máy chủ proxy vào công cụ này. DomainResearchTool.com không cung cấp máy chủ proxy nên bạn sẽ phải tự tìm, nhưng ở đó có một số dịch vụ khác sẽ ra ngoài và tìm proxy cho bạn và gửi email cho bạn trên cơ sở hàng ngày / hàng tuần. Vì tôi không có thời gian để đi ra ngoài và tìm thấy rất nhiều proxy nên tôi khuyên bạn nên tìm một số cách để có được thông tin đó dễ dàng nhất có thể. Các nhà cung cấp dịch vụ proxy đến và đi, vì vậy bạn sẽ phải theo dõi những điều này.

WhoQ.com – An Essential Tool for Domainers

WhoQ is a unique WHOIS service for domainers & businesses to provide accurate domain name details with a secure way to communicate with the domain name owner. WhoQ ensures 100% privacy for buyers and sellers.

Like other WHOIS services, the WhoQ database is a searchable list of every single domain currently registered in the world, but with a difference. The legacy WHOIS is failing the industry largely broken because of haphazard implementation of privacy laws such as GDPR which prevents interested buyers from contacting domain owners. WhoQ offers a solution to this. By protecting privacy, the participating domains are open for any offers from individuals/businesses through a secure form.

Anybody who needs to know details about any domain registered, domainers who wish to sell their domain names, businesses/individuals who wish to have direct contact with the domain name owner.

Domain sellers can register a FREE account and add their domain names for sale, providing a secure way to communicate with the buyers.Businesses/Individuals who wish to buy/inquire about a domain name directly with the domain name registrant can do a search and fill out the secure inquiry form to have direct communication with the desired domain name owner.

WhoQ.com is simply an innovative and new-age way for buying and selling domain names through direct private communication between the domain owner and the buyer.

To learn more about WhoQ services and products Click here

viTiếng Việt
Share This

Share This

Share this post with your friends!